Earth-Observation Data

Insights to see the context, identify patterns and understand the changing world. We provide high-resolution imagery in 5 meters GSD. In cooperation with our partners we offer daily Earth-observation services in GSD from 3.5 to 0.5 meters.
1
Choose industry
2
Personal information

Thank you for your request.

Damian Rysak will contact you in the next 2 working days.
Damian Rysak
Sales Engineer
+48 533 325 851
d.rysak@satrevolution.com
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Earth-Observation Hardware

Hardware made to understand the changing world. Choose the right one for your application and request information - in two working days our dedicated specialist will contact you with an offer.
1
Choose hardware
2
Personal information

Thank you for your request.

Damian Rysak will contact you in the next 2 working days.
Damian Rysak
Sales Engineer
+48 533 325 851
d.rysak@satrevolution.com
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hosted Payload Missions

The fastest way to get your payload to orbit. Share the first details and our team members will get back to you in two working days.
1
Payload specs
2
Personal information

Thank you for your request.

Damian Rysak will contact you in the next 2 working days.
Damian Rysak
Sales Engineer
+48 533 325 851
d.rysak@satrevolution.com
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Engage and start your journey with space right here

You are just clicks away from getting your tech to orbit or acquiring Earth-Observation data for your organization

Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych

Uniwersalna platforma badań eksperymentalnych i nanosatelitarna dla współdzielonych misji badań, eksperymentalnych
i nanosatelitarnych” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie, zbudowanie oraz przetestowanie na orbicie innowacyjnej platformy nanosatelitarnej, która będzie umożliwiała przeprowadzanie eksperymentów, badań oraz testów komercyjnych i naukowych podczas jednej misji satelitarnej.
Wartość projektu
13 350 229,06
PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE
10 234 599,51
PLN

Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC

Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii obrazowania Ziemi przy użyciu konstelacji REC składającej się
z wysokorozdzielczych nanosatelitów optoelektronicznych ScopeSat na potrzeby geodezji i kartografii, zarządzania kryzysowego, sektora ubezpieczeniowego, rolnictwa precyzyjnego oraz dla zastosowań rozpoznania obrazowego.
Wartość projektu
53 142 392,72
PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE
33 431 698,63
PLN

Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji

Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji” w ramach działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu jest opracowanie tzw. bio-nanosatelity typu CubeSat do prowadzenia badań wpływu mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego na właściwości żywych próbek biologicznych
Wartość projektu
3 968 600,87
PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE
3 678 869,76
PLN

Rozwój Działalności eksportowej SatRev S.A. i promocja produktu SR-NANO-BUS na perspektywicznych rynkach zagranicznych

Rozwój Działalności eksportowej SatRev S.A. i promocja produktu SR-NANO-BUS naperspektywicznych rynkach zagranicznych” w ramach podziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP WPROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoCelem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej SatRevolution S.A., zwiększenierozpoznawalnośc i marki i ugruntowania pozycji Spółki jako międzynarodowej firmy świadczącej usługina rynkach zagranicznych.
Wartość projektu
662 313,36
PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE
552 670,00
PLN

DeploScope - modułowy teleskop dla nanosatelitów

DeploScope – modułowy teleskop dla nanosatelitów” w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu w postaci modelu komputerowego modułowego teleskopu DeploScope do zastosowania w nanosatelitach standardu cubesat.
Wartość projektu
442 800,00
PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE
252 000,00
PLN

Opracowanie i produkcja nanosatelitów

Opracowanie i produkcja nanosatelitów” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Numer umowy o Wsparcie: 6/Kvarko z dn. 20 marca 2018 oraz 01/03/2018/INFINI z dnia 20 marca 2018
Wartość projektu
3 000 000,00
PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE
2 400 000,00
PLN

Udoskonalenie platformy satelitarnej SR-NANO-BUS dzięki symulowanym warunkom kosmicznym

Udoskonalenie platformy satelitarnej SR-NANO-BUS dzięki symulowanym warunkom kosmicznym” w ramach Działania 1.2: „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwDolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość projektu
78 904,50
PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE
54 527,50
PLN