Earth-Observation Data

Insights to see the context, identify patterns and understand the changing world. We provide high-resolution imagery in 5 meters GSD. In cooperation with our partners we offer daily Earth-observation services in GSD from 3.5 to 0.5 meters.
1
Choose industry
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Earth-Observation Hardware

Hardware made to understand the changing world. Choose the right one for your application and request information - in two working days our dedicated specialist will contact you with an offer.
1
Choose hardware
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hosted Payload Missions

The fastest way to get your payload to orbit. Share the first details and our team members will get back to you in two working days.
1
Payload specs
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Engage and start your journey with space right here

You are just clicks away from getting your tech to orbit or acquiring Earth-Observation data for your organization
News
March 18, 2024
3
min read
Jacek Bartosiak i Grzegorz Zwoliński na temat nowej ery kosmicznej. #MapyMentalne
Jacek Bartosiak, gospodarz popularnego podcastu "Mapy Mentalne", przeprowadził ostatnio rozmowę z Grzegorzem Zwolińskim, CEO SatRev, na temat szerokiego przekroju zagadnień związanych z eksploracją kosmosu oraz rozwijającym się przemysłem New Space.

For English Below ⬇️

🔴 Jacek Bartosiak, gospodarz popularnego podcastu "Mapy Mentalne", przeprowadził ostatnio rozmowę z Grzegorzem Zwolińskim, CEO SatRev, na temat szerokiego przekroju zagadnień związanych z eksploracją kosmosu oraz rozwijającym się przemysłem New Space. 🛰 🚀

W trakcie wywiadu Zwoliński podzielił się cennymi spostrzeżeniami na temat Porozumienia Artemis, roli polskich firm w dobie New Space oraz możliwości powstania portu kosmicznego w Polsce. Rozmowa dotyczyła także takich kwestii, jak rewolucja w zakresie rakiet nośnych, którą umożliwił Starship SpaceX, prywatne inwestycje oraz rozwój nowych technologii New Space w Europie, potencjał Ukrainy oraz konkurencja i zagrożenia ze strony Chin.

Jako lider polskiego przemysłu kosmicznego, SatRev jest doskonale przygotowany, aby skorzystać z tego trendu. Nasz CEO mówił o potencjale polskich firm do odegrania istotnej roli w branży New Space, wskazując na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą kraju oraz gotowość rządu do inwestowania w rozwój technologii kosmicznych.

💬 "Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwościami, jakie przemysł New Space oferuje dla polskich firm" - powiedział Zwoliński. - "Wierzymy, że nasz kraj ma wiele do zaoferowania pod względem talentów i ekspertyzy, i ciężko pracujemy, aby zapewnić, że nasz przemysł będzie dobrze przygotowany do skorzystania z tych możliwości."

W wywiadzie poruszono również kwestię Porozumienia Artemis, które stanowią zbiór zasad mających na celu kierowanie współpracą międzynarodową w zakresie eksploracji kosmosu. Grzegorz Zwoliński omówił sposoby, w jakie Accords umożliwiają większą współpracę między narodami i promują pokojową eksplorację przestrzeni kosmicznej.

Wywiad dostarczył fascynujących spostrzeżeń na temat szybko zmieniającego się świata eksploracji kosmosu i roli, jaką polskie firmy są gotowe odegrać w tej ekscytującej nowej branży.

📥 Aby uzyskać więcej informacji na temat SatRev, skontaktuj się z nami pod adresem invest@satrev.space lub odwiedź naszą stronę internetową pod adresem: https://www.satrev.space/

🔴 Jacek Bartosiak, the host of the popular podcast "Mapy Mentalne," recently sat down with Grzegorz Zwoliński, CEO of SatRev, to discuss a range of topics related to space exploration and the emerging New Space industry. 🛰 🚀

During the interview, Zwoliński provided valuable insights on the Artemis Accords, the role of Polish companies in the New Space age, and the potential for a space port in Poland. The discussion also touched on topics such as the launcher revolution enabled by SpaceX's Starship, private investment and the development of new technologies of New Space in Europe, the potential of Ukraine, and the emerging Chinese competition and threats.

As a leader in the Polish space industry, SatRev is well-positioned to take advantage of this trend. Our CEO spoke about the potential for Polish companies to play a significant role in the New Space industry, citing the country's highly skilled workforce and the government's willingness to invest in the development of space technologies.

💬 "We are very excited about the opportunities that the New Space industry presents for Polish companies" said Zwoliński. "We believe that our country has a lot to offer in terms of talent and expertise, and we are working hard to ensure that our industry is well-positioned to take advantage of these opportunities."

The interview also covered topics such as the Artemis Accords, which are a set of principles designed to guide international cooperation in space exploration. Our CEO discussed the ways in which the Accords enable greater collaboration between nations and promote the peaceful exploration of space.

Overall, the interview provided a fascinating insight into the rapidly evolving world of space exploration and the role that Polish companies are poised to play in this exciting new industry.

📥 For more information on SatRev contact us at invest@satrev.space, or visit our website at: https://www.satrev.space/