Earth-Observation Data

Insights to see the context, identify patterns and understand the changing world. We provide high-resolution imagery in 5 meters GSD. In cooperation with our partners we offer daily Earth-observation services in GSD from 3.5 to 0.5 meters.
1
Choose industry
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Earth-Observation Hardware

Hardware made to understand the changing world. Choose the right one for your application and request information - in two working days our dedicated specialist will contact you with an offer.
1
Choose hardware
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hosted Payload Missions

The fastest way to get your payload to orbit. Share the first details and our team members will get back to you in two working days.
1
Payload specs
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Engage and start your journey with space right here

You are just clicks away from getting your tech to orbit or acquiring Earth-Observation data for your organization
NEW PERSPECTIVES FROM SPACE.

Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków - SmartCity

Logowanie
Dowiedz się więcej
Wraz z szybkim rozwojem obszarów zabudowanych wzrasta znaczenie efektywnych kontroli w zakresie podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości pod kontrolą

Wykorzystanie danych teledetekcyjnych, w tym zobrazowań satelitarnych do wspierania kontroli podatkowych zyskuje coraz szersze zainteresowanie wśród administracji publicznej. To idealne rozwiązanie dla miast i gmin ze względu na swoją skuteczność w identyfikowaniu nieprawidłowości i doprowadzeniu do zgodności deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym.

Dowiedz się więcej

Usługa SmartCity dla wydziałów podatkowych w gminach

Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków
SmartCity
Dzięki współpracy z firmą Planet, SatRev wykorzystuje dane satelitarne oraz własne algorytmy dla skutecznej detekcji potencjalnych niezgodności podatkowych.
Statystyki z realizowanych projektów wskazują na skuteczność nawet do 60%. To oznacza, że więcej niż co drugi raport wskazuje niezgodność podatkową.
Przewaga dzięki rozwiązaniom AI połączonym z technologią satelitarną

Uszczelnienie mechanizmów podatkowych z wykorzystaniem obrazowania satelitarnego umożliwia odzyskanie środków, które mogą zostać przeznaczone na infrastrukturę lokalną,  utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne, sport, bezpieczeństwo publiczne, przedszkola czy żłobki.

Dzięki projektowi realizowanemu przez SATREV nasz Wydział Podatków i Opłat otrzymał precyzyjne informacje wskazujące miejsca, które wymagają działań kontrolnych. Dostarczone raporty pozwoliły nam w krótkim czasie zweryfikować setki nieruchomości, uszczelnić system podatkowy i znacząco zwiększyć wpływy do budżetu miasta

Marcin Urban

SKARBNIK MIASTA WROCŁAWIA
Technologia satelitarna zwiększa skuteczność kontroli podatkowych

Wykorzystanie obrazów satelitarnych do egzekwowania podatków zyskuje coraz szersze zainteresowanie wśród podmiotów publicznych ze względu na swoją skuteczność w identyfikowaniu nieprawidłowości i zapewnianiu zgodności deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym.

Liczby i fakty

Technologia satelitarna SatRev w połączeniu z AI bardzo skutecznie wspiera pracę wydziałów podatkowych. Są pierwsze efekty.
Zamów usługę

Wrocław

Przeanalizowana powierzchnia: 292 km2
Czas trwania projektu: 3x12 miesięcy
Liczba etapów: 10
Liczba wskazanych nieruchomości do kontroli: ok. 2 tysiące

Gdańsk

Przeanalizowana powierzchnia: 267 km2
Czas trwania projektu: 18 miesięcy
Liczba etapów: 11
Liczba wskazanych nieruchomości do kontroli: ok. 660

Gmina Barcin

Przeanalizowana powierzchnia: 121 km2
Czas trwania projektu: 12 miesięcy
Liczba etapów: 6
Liczba wskazanych nieruchomości do kontroli: 215

Gmina Galewice

Przeanalizowana powierzchnia: 89 km2
Czas trwania projektu: 2 miesiące
Liczba etapów: 1
Liczba wskazanych nieruchomości do kontroli: 90

Klienci SatRev Smart City

Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków
Gmina Wrocław
Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków
Miasto Łódź
Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków
Miasto Szczecinek
Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków
Gmina Miasta Gdańska
Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków
Gmina Galewice
Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków
Gmina Mielno
Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków
Gmina Barcin
Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków
Gmina Miasta Tarnowa
Satelitarne Wsparcie Kontroli Podatków
Dołącz!

Jak to działa

1
Ocena wstępna
Nasz konsultant w pierwszej fazie współpracy oceni zakres świadczonych usług.
2
Zakres powierzchniowy analiz
Przed zawarciem umowy uzgadniany jest obszar, który będzie podlegał analizom  oraz czas trwania projektu.
3
Dane źródłowe
W ramach realizacji projektu SatRev pozyskuje zobrazowanie satelitarne firmy Planet oraz dane z rejestrów publicznych.
4
Detekcja budynków
Dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego w trakcie analizy jesteśmy w stanie pozyskać informacje dotyczące historii i stanu aktualnego nieruchomości.
5
Prace analityczne
Wszystkie pozyskane dane są przetwarzane z wykorzystaniem własnych algorytmów. Dzięki temu SatRev dokonuje selekcji i wskazania nieruchomości wymagających kontroli wydziału podatkowego.
6
Raporty
Raporty pomagają urzędnikom w szybkiej identyfikacji oraz weryfikacji wskazanych nieruchomości. Raportowane są jedynie te działki, na których pojawiają się przesłanki mogące wskazywać na niezgodności podatkowe.